Zelf organiserende teams: Het bereiken van YOWYO!

YOWYO! en zelforganiserende teams? Misschien een rare combinatie van letters, maar het staat voor een term waarmee je niet alleen veranderingen binnen teams teweegbrengt, maar deze ook verankert. Het gaat hierbij om topteams met de juiste mindset, met teamleden die samenwerken, verantwoording nemen en in controle zijn. Zij hebben wat ook wel de ‘doe mentaliteit’ genoemd wordt.

Het feit dat Agile teams zelf-organiserend horen te zijn, wil nog niet zetten dat ze dit ook daadwerkelijk vanaf het begin zijn.

Het begint namelijk met YOYWO! Lees alles over de Booster Control in het Agility Booster Book!

De reis naar eigenaarschap

Zelforganiserende teams

Een zelforganiserend team staat er niet van de ene op de andere dag. Om een volwassen zelforganiserend team te worden, moeten teamleden zelf verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen.

Teams en teamleden die daadwerkelijk handelen op wat zij waarnemen, verantwoording nemen en zichzelf en elkaar aanspreken, weten op dat moment het verschil te maken. Zij gebruiken de ‘doe-mentaliteit’ en laten de veranderingen in hun voordeel werken.

Door teams te observeren en te coachen, heeft Karin Schijf een manier gevonden om iedereen in de ‘doe-mentaliteit’ te coachen, namelijk door hen te leren YOWYO! toe te passen. In haar vorige blogs heeft Karin Schijf het al over YOWYO! gehad: ‘You Own What You Observe!’ of ‘Dat je wat constateert, daar heb je eigenaarschap op’.
Wanneer je iets constateert, dan kun je dit niet meer ‘on-constateren’.
Wanneer je dus iets hebt geconstateerd, dan heb je de plicht om hier iets mee te doen.

Lees verder
Booster Control Transitie Agile Teams
Zelforganiserende teams - Agility Booster Book

Agility Booster Book

Hoe zit dat YOWYO! nu precies?

Tijdens verandertrajecten zeggen teams en medewerkers vaak dat ze graag vooruit willen en er helemaal voor gaan. De realiteit is echter dat vaak terugvallen op oude patronen omdat deze vertrouwd en veilig zijn. De daadwerkelijke gedragsverandering vindt hierdoor vaak niet plaats. Soms bewust, maar meestal onbewust. Waarschijnlijk herken je dit wel; er worden veel afspraken gemaakt en op papier vastgelegd. Iedereen is het eens met de gemaakte afspraken en ze hoeven alleen maar nagekomen te worden. Wellicht door jou. Of door mij. Maar op een of andere manier lukt het ons niet om de afspraken na te komen waardoor de voortgang stagneert.

Verandering in zelforganiserende teams

Er is een verandering in mindset en gedrag nodig om echt door te kunnen pakken, om 100% eigenaarschap te kunnen nemen.

Het Agility Booster Book bestaat uit een serie workshops voor teams en individuen waar deze verandering in mindset zich omzet in nieuw gedrag. Het boek is pragmatisch en klaar voor gebruik vanaf het begin. De Agility Booster Cards die bij het boek worden geleverd, helpen om YOWYO! levend te houden tijdens retrospectives en andere events.

Het Agility Booster Book – Leadership Track is altijd maatwerk en wordt samen met de klant ontworpen en gedrukt.

Interesse in YOWYO! -->Agility Booster Cards -->

“In een jaar tijd zijn we van een afdeling die niet Agile wou werken omgevormd tot een agile minded organisatie, waarbij de grootste tegenstander zelfs een groot voorstander is geworden van de manier van werken.”

Laten we brainstormen!

Vertel ons wat je in je koffie wilt en waar je naar op zoek bent.

Contact.

Benieuwd hoe je met Agile nog meer uit je organisatie en teams kan halen?
Stuur ons gerust een mailtje, kom eens langs of laat een bericht achter.

Locatie Aalsmeer

Thailandlaan 13
1432 DJ Aalsmeer
020 261 94 91