Vergroot het aanpassingsvermogen van je organisatie met een Agile Coach.

De overgang naar Agile werken vergt veel van medewerkers én directie. Een andere manier van samenwerken, zelforganiserend, inclusief het mandaat om beslissingen te nemen die voorheen door het midden management werden genomen. Een andere manier van samenwerken met klanten en stakeholders, een andere manier van communiceren, een andere manier van plannen, altijd vanuit het perspectief van de klant.

De Agile coaches van ABB ondersteunen de teams en het management hierin. Met het doel dat kennisoverdracht plaatsvindt, inclusief coachvaardigheden. Zodat de organisatie na de overgangsfase zélf over Agile coaches beschikt om de weg naar Agile volwassenheid te begeleiden.

Agile werken vraagt ook om een nieuwe manier van leidinggeven: faciliterend en dienend. Dit alles maakt dat de overgang een uitdagende periode is voor alle betrokkenen. Uit veel onderzoeken blijkt dat Agile coaching een belangrijke factor is voor een succesvolle overgang.

Volledige begeleiding

Zelforganiserende teams

Een zelforganiserend team staat er niet van de ene op de andere dag. Om een volwassen zelforganiserend team te worden, moeten teamleden zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap durven én kunnen nemen. Wij noemen dat ook wel YOWYO! You own what you observe.

Wij begeleiden teams en management door de verschillende fasen die 100% YOWYO! leiden.

Agile Cultuurtransitie

Agile Coaching voor de organisatie

De transformatie naar een Agile organisatie brengt een cultuuromslag met zich mee. We slaan deze weg gezamenlijk in, onze ervaren Agile Coaches samen met management en alle sleutelgroepen die al Agile werken.

Een Agile organisatie is transparant, kent een platte structuur, heeft zelforganiserende teams, werkt via partnerschap met de klant, heeft een focus op flow en levert snel zichtbare en waardevolle resultaten op voor haar klanten. Vandaar dat de transitie zelf het meest succesvol is wanneer management, business en IT dit gezamenlijk aanvliegen.

Agile staat voor het continu meebewegen met de markt en de klant. Gaandeweg blijven leren, blijven ontwikkelen, blijven experimenteren om alleen maar beter en beter te worden. Energie, commitment, focus.
Stop changing, start experimenting!

“Aandacht voor (scrum) proces en mens.
Die combinatie maakt dat er echt voortgang gemaakt kon worden en teams meer mature werden.”

Linn Musters Lead Agile Transitie

Laten we brainstormen!

Vertel ons wat je in je koffie wilt en waar je naar op zoek bent.

Contact.

Benieuwd hoe je met Agile nog meer uit je organisatie en teams kan halen?
Stuur ons gerust een mailtje, kom eens langs of laat een bericht achter.

Locatie Aalsmeer

Thailandlaan 13
1432 DJ Aalsmeer
020 261 94 91